eipea és un espai creat per promoure la reflexió, comprensió i divulgació sobre els autismes i sobre aquelles persones que els viuen des de diferents experiències relacionals.

El nom respon a un posicionament clar i determinat sobre la qüestió. Prioritzem l’escolta per assolir una disponibilitat sense apriorismes i el pensament per comprendre el món emocional i relacional d’aquelles persones que conviuen amb el trastorn. Parlem d’autismes per ressaltar la individualitat i fugir de les generalitzacions que obliden l’especificat de les persones.

Aquest espai està obert a tothom, però està adreçat en especial a dos col·lectius: al dels familiars de les persones afectades i al dels professionals i cuidadors que els atenen des de diversos àmbits: des del món de la clínica, de l’ensenyament i de l’assistència social.

El vehicle principal de divulgació és una revista digital bilingüe (en català i castellà) de periodicitat semestral. El primer número es va publicar el mes de novembre de 2016.

Qui som

Susanna Olives Azcona

Psicòloga Sanitària

Josep Mª Brun Gasca

Psicòleg Clínic

Núria Aixandri Rotger

Psicòloga

Ideari

eipea és un espai de reflexió sobre els autismes que parteix de la comprensió dels mateixos des d'una visió psicodinàmica.

Els autismes, dins la psicopatologia infantil, són els trastorns més greus i que poden resultar més invalidants per aquells que els pateixen.

Existeix una gran variabilitat quant a la gravetat del trastorn i diferències importants quant a l'evolució i al pronòstic.

Afecten especialment a l'àrea de la relació-comunicació, a l'afectivitat i a l'àrea cognitiva, comprometent la capacitat per imaginar i l'accés al simbolisme.

Els autismes repercuteixen de forma massiva en els individus afectats, generant un gran patiment en aquelles persones que tenen cura d'ells. Són persones que pateixen i fan patir.

L'autisme, un cop estructurat, és una trastorn crònic, però que amb una intervenció adequada pot millorar.

Les persones afectades milloren a partir d'un tractament integral i d'un tracte adequat. En aquest sentit, des d'eipea també pretenem donar veu a tots aquells agents terapèutics, més enllà dels professionals, com són la família, altres cuidadors i tots aquells que per una o altra circumstància formen part de la vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista i aporten una mirada diferent i complementària d'ells i del seu trastorn que ha de ser integrada en el treball terapèutic que duen a terme els professionals (psicoterapeutes, escoles, monitors i altres).

Revista

 • Revista núm. 2

  MAIG 2017

  Obra portada: Cinta Vidal.
  Editorial: equip eipea.
  Salutació: Llúcia Viloca.
  Articles: José Luis Pedreira; Maite Miró; Mònica Recio; Marta Rabadán i Joaquim Serrabona.
  Experiències: Mónica de León; Iván Ruiz, Sílvia Cortés i Marc Barceló.
  Associacions i centres: Federación TEAdir España.
  Ressenya biogràfica: Hans Asperger.

 • Revista núm. 1

  NOVEMBRE 2016

  Obra portada: Rosa Robelló,
  Editorial: equip eipea.
  Salutació: Eulàlia Torras.
  Articles: Jorge L. Tizón; Elena Fieschi;
  Susanna Olives; Josep Mª Brun.
  Experiències: Eva Velázquez; Lali Bullich,
  Ester Larroya, Carme Navinès i Josep Mª Brun.
  Associacions i centres: Fundación Menela.
  Ressenya biogràfica: Grunya Efimovna Sukhareva.

 • PROPERA
  PUBLICACIÓ
  MAIG 2017

Documentació